Welkom
Ondersteuning bieden aan en samenwerken met eenzame mensen, mensen met een beperking, hun naasten en verder aan iedereen die het nodig heeft om een zo waardevol en leuk mogelijk leven te kunnen leiden. Dat is het doel van Stichting SaMENS omdat dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend is.

INCLUSIE UITGANGSPUNTEN:

    * IEDER MENSENLEVEN BEGINT IN DE SAMENLEVING bij onze geboorte zijn we allemaal gelijkwaardige burgers in de samenleving. Pas daarna worden we buitengesloten
    * MET ‘IEDER MENS’ BEDOELEN WE OOK ‘IEDER MENS’ iedereen die kan ademen, ook al is er ondersteuning bij nodig, heeft recht op een plaats in de samenleving. Niemand is te moeilijk, te oud, te arm of te gehandicapt om hiervoor in aanmerking te komen
    * IEDER MENS MOET IN DE SAMENLEVING BLIJVEN als mensen daadwerkelijk uit de samenleving zijn gezet, dan moeten ze daarin weer worden opgenomen. Lijfelijke aanwezigheid is de basis van samenleven: anders weet niemand van je bestaan
    * IEDER MENS HEEFT ANDEREN NODIG lijfelijke aanwezigheid is essentieel, maar daadwerkelijk SAMENleven kost tijd en moeite. De samenleving is niet alleen een plek, maar een netwerk van contacten en relaties. We moeten mensen helpen inburgeren in de buurt waar ze wonen, zodat ze zich er ook thuis voelen en geen eenzame buitenstaanders blijven of mensen die er af en toe een dagje op bezoek komen
    * IEDER MENS IS ER ‘KLAAR’ VOOR niemand hoeft eerst examen te doen of aan bepaalde criteria te voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Iedereen is nu ‘klaar’ voor een plek in de samenleving en de samenleving heeft de plicht om hen op te nemen
    * IEDER MENS KAN LEREN ook de mensen van wie we het nooit hadden gedacht
    * IEDER MENS HEEFT ONDERSTEUNING NODIG de een meer dan de ander. Niemand is geheel onafhankelijk en dat is ook niet ons doel. We streven naar wederzijdse afhankelijkheid en allerlei niveaus en soorten van ondersteuning op diverse tijdstippen
    * IEDER MENS COMMUNICEERT als iemand niet kan praten of dit gewoonlijk niet doet, wil dat nog niet zeggen dat hij niets kenbaar te maken heeft
    * IEDER MENS HEEFT IETS BIJ TE DRAGEN ieder mens heeft specifieke talenten en kwaliteiten en heeft iets unieks bij te dragen. Het is aan ons om dit te onderkennen, te stimuleren en te waarderen, inclusief onze eigen bijdrage!
    * SAMEN ZIJN WE STERKER we geloven niet dat de wereld beter af zou zijn, als iedereen gelijk was. We dromen niet van een wereld waarin voorgoed een eind is gemaakt aan alle verschillen en waarin geen handicaps meer voorkomen. Volgens ons leidt verscheidenheid tot kwaliteit en kunnen we allemaal leren en groeien door elkaar beter te leren kennen. ons